10. Sınıflar Sayfa 52-53 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları


#1
Kitabınızdaki kavramları şemadaki kutulara yerleştiriniz.

Yer kabuğundaki büyük çanaklarda oluşur OKYANUS
Yeryüzündeki vadi içlerinde akar AKARSU
Kara içinde çukur alanlarda oluşur GÖL
Yer altındaki tabakaların içinde oluşur YER ALTI SUYU
Aşağıdaki soruları cevaplayınız…
1-Yeryüzündeki sular hangi kaynaklardan beslenir.

Su döngüsü ile oluşan yağışlarla beslenir.Kar ve buz erimeleriyle beslenir.
2-Yer altı suyu bakımından zengin alanlar hangileridir.Bu alanları yer şekilleri ve iklim özellikleri bakımından değerlendiriniz.
Bol yağışlı ve zemini geçirimli taşlardan oluşan alanlarda yer altı suyu fazladır. Az yağış alan, eğimi fazla ve geçirimsiz zeminlerde ise, yer altı suyunun oluşumu zordur. Kum, çakıl, kumtaşı konglomera, kalker, volkanik tüfler, alüvyonlar, geçirimli zeminleri oluşturur. Bu nedenle alüvyal ovalar ve karstik yöreler yer altı suyu bakımından zengin alanlardır. Kil, marn, şist, granit gibi taşlar ise geçirimsizdir. Yer altı suyu oluşumunu engeller
3-Göl sularının farklı kimyasal özelliklere sahip olmasının sebeblerini yazınız.
İklim,beslenme kaynakları,gölün bulunduğu arazi yapısı,gölün büyüklüğü,derinliği,ve gideğeninin olup olmamasıyla ilgilidir.

4-Toprak oluşumunda etkili olan faktörler nelerdir?
İklim,ana kaya,zaman,yer şekilleri,canlılar ve bitki örtüsü etkili olur.
5-Canlıların toprak oluşumuna etkilerini açıklayınız.
Toprak yüzeyine düşen dal,yaprak ,meyve gibi bitki kalıntıları ,canlı organizmaların artıkları ve leşleri toprak için önemli bir karışım malzemesi olarak toprağı humus bakımından zenginleştirir.Yine canlılar toprakdaki humus dağılımını ve toprağın havalanmasını sağlar.
6-Ekvatordan kutuplara gidildikçe bitki örtüsünün kuşaklar şeklinde değişmesinin nedenlerini belirleyiniz.
Ekvatordan kutuplara gidildikçe sıcaklık ,yağış şartlarının değişiklik göstermesi bitki örtüsü kuşaklarının değişiklik göstermesine sebeb olur.
7-Bitki örtüsü benzer olan iki farklı bölgede başka hangi koşulların benzer olduğu söylenebilir.
Bitki örtüsü benzer olan bölgelerin iklimleri de benzerlik gösterir.Bununla bağlantılı olarak ekonomik faaliyetlerde benzerlikler göürlebilir.
8-Kuzey yarım kürede dağların güneye bakan yamaçlarında orman üst sınırı daha yüksektir. Neden?
Kuzey Yarım Küre’de güneye bakan yamaçlar kuzeye bakan yamaçlara oranla güneşi daha fazla görür ve sıcaklık şartları daha elverişli olduğundan ormanlar daha yüksek bölgelere kadar yetişme koşulu bulur.Buda orman üst sınırını yükseklere çeker.
9-Çöllerin bazı kesimlerinde hurma palmiye gibi ağaçların yetişmesi ,vaha denilen yerlerin bulunması nasıl açıklanabilir?
Çöllerde Suyun bulunduğu, Bitkilerin yetişebildiği, insanların yerleşip barındığı yerdir. Vahalar akarsu boylarında, kuyuların açıldığı yerlerde, büyük su kaynakları yanında gelişmiştir.

Aşağıdaki çümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

1.
Yeryüzündeki su kaynakları düzenli bir dağılış göstermez.
2. Su kaynakları yeraltı ve yerüstü suları olmak üzere ikiye ayrılır.
3. Yeryüzündeki suları birbirine bağlayan önemli su kaynağı boğazlardır.
4. Sularını bir ayak (gideğen) yardımıyla dışarıya boşaltan göllerin suları tatlı olur.
5. Kimyasal ayrışmanın olabilmesi için ortamda su bulunması gerekir.
6. Eğimli yamaçlarda toprak kalınlığı erozyon nedeniyle azdır.
7. Yeryüzünde en hızlı toprak oluşumu sıcak ve nemli iklim bölgelerindedir.
8. Makiler, yıl boyu yeşil kalan çalılardır.
9. Bitkilerin yetişme şartlarını sıcaklık,yağış,nem belirler.
10. Sıcaklığın arttığı dönemde toprağın üst kısmının ayrışarak bataklıkların oluştuğu yerlerde
ortaya çıkan ot topluluklarına tundra denir.
11. Orta kuşakta görülen ormanlar geniş ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşur.
12. Tropikal iklim bölgesinde, yaz yağışlarıyla yeşeren yüksek boylu ot topluluklarına savan denir.
Aşağıdaki ifadelerden doğru ve yanlışlığını yanlarındaki kutucuklara yazınız.
1-D
2-Y
3-D
4-D
5-D
6-D
7-Y
8-Y
9-D
10-Y
11-D
12-D
13-Y
14-Y
15-D
Aşağıdaki çoktan seçme soruları cevaplayınız.
1-D
2-D
 


Reklamlar

Facebook

Üst