Adıyaman'ın Coğrafi Koordinatları Nedir?


Admin

Administrator
#1
Adıyaman'ın Matematik Konumu
Adıyaman;
37° 24' 36.9"N
38° 12' 08.8"N Kuzey enlemleri

37° 26' 24.6"E
39° 15' 18.0"E Doğu boylamları arasında yer alır.

Adıyaman'ın Enlem ve Boylamı

37° 45' 49.0"N - 38° 16' 38.6"E

Adıyaman'ın Koordinatlarının Ondalık Cinsinden Değeri

37.763603, 38.277384

UYARI: Koordinat değerleri Google Maps’ten il sınırlarının uç noktaları esas alınarak belirlenmiştir. Dakika ve saniye değerlerinde çok düşük miktarda farklılıklar olabilir.

 Reklamlar

Facebook

Üst