Akarsuların Akış Hızını Etkileyen Faktörler


#1

Akarsuların Akış Hızını Etkileyen Faktörler

Akarsuyun akış hızı;

- Eğime,
- Su miktarına,
- Yatağın genişliğine,
- Akarsuyun taşıdığı yük miktarına,
- Bitki örtüsüne,
bağlıdır.
 Reklamlar

Facebook

Reklamlar

Üst