Aksaray’ın Coğrafi Konumu


#1
Aksaray’ın Coğrafi Konumu

Kuzey ve güney Anadolu dağlarının birbirinden uzaklaştığı İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak kesiminde ve kuzey yarımkürede 38°-39° kuzey paralelleri ile 33°-35° doğu meridyenleri arasında yeralan Aksaray’ın, kuzeyinde Kırşehir ve Ankara, doğusunda Nevşehir, güneydoğusunda Niğde, güneyinde Konya, kuzeybatısında Tuz Gölü bulunmaktadır. Aksaray, 7.997 km²’ lik yüzölçümüyle Türkiye’nin ‰ 10’unu kaplamaktadır. Türkiye geneli iller sıralamasında 39. sıradadır. Aksaray’ın deniz seviyesinden yüksekliği 980 m. dir.

Kaynak: www.aksaray.gov.tr
 Reklamlar

Facebook

Üst