Aksaray'ın Coğrafi Koordinatları Nedir?


Admin

Administrator
#1
Aksaray'ın Matematik Konumu
Aksaray;
37° 58' 24.3"N
39° 02' 34.0"N Kuzey enlemleri

33° 10' 37.1"E
34° 29' 44.7"E Doğu boylamları arasında yer alır.

Aksaray'ın Enlem ve Boylamı

38° 22' 06.8"N - 34° 01' 47.2"E

Aksaray'ın Koordinatlarının Ondalık Cinsinden Değeri

38.368568, 34.029777

UYARI: Koordinat değerleri Google Maps’ten il sınırlarının uç noktaları esas alınarak belirlenmiştir. Dakika ve saniye değerlerinde çok düşük miktarda farklılıklar olabilir.

 Reklamlar

Facebook

Üst