Aksaray’ın Yeryüzü Şekilleri


#1
Aksaray’ın Yeryüzü Şekilleri

Çevresi dağlar ve tuz gölü ile sınırlanan ova yapısındadır.

Aksaray’ın Dağları

Geniş bir arazi alanına sahip olan bölgemizde Erciyes’ten sonra Orta Anadolu’nun en yüksek dağı olan Hasandağı (3268 m.), Küçük Hasandağı (3040 m.) ve Ekecik Dağı (2033 m.) gibi volkanik dağlar ile lavların meydana getirdiği platolar bulunmaktadır.

Aksaray’ın Ova ve Yaylaları

Aksaray’ın yüzölçümünün büyük bir kısmı ovalık olup, bu ovaya İl’in adı verilmiştir. Uçsuz bucaksız düz bir araziden oluşan Aksaray Ovası’nın yolu, kimi yerde yaylalar tarafından kesilir, küçük yükseltiler halindeki engebeler Ova’nın göz alabildiğine uçsuz bucaksızlığını tatlı bir şekilde kesintiye uğratır. Önemli yaylaları ise Obruk, Haydar, Çağşak, Yeniyayla, Aliağa Obası ve Kemerseki olup, Eskil ilçesi en çok yaylası olan (72 yayla) ilçedir.

Kaynak: www.aksaray.gov.tr
 Reklamlar

Facebook

Üst