Bartın'ın Coğrafi Koordinatları Nedir?


Admin

Administrator
#1
Bartın'ın Matematik Konumu
Bartın;
41° 18' 26.7"N
41° 50' 57.9"N Kuzey enlemleri

32° 05' 58.6"E
32° 55' 46.1"E Doğu boylamları arasında yer alır.

Bartın'ın Enlem ve Boylamı

41° 38' 15.4"N - 32° 20' 02.5"E

Bartın'ın Koordinatlarının Ondalık Cinsinden Değeri

41.637598, 32.334040

UYARI: Koordinat değerleri Google Maps’ten il sınırlarının uç noktaları esas alınarak belirlenmiştir. Dakika ve saniye değerlerinde çok düşük miktarda farklılıklar olabilir.

 Reklamlar

Facebook

Üst