Batman'ın Coğrafi Koordinatları Nedir?


Admin

Administrator
#1
Batman'ın Matematik Konumu
Batman;
37° 29' 26.8"N
38° 31' 14.4"N Kuzey enlemleri

40° 59' 33.6"E
41° 43' 48.6"E Doğu boylamları arasında yer alır.

Batman'ın Enlem ve Boylamı

37° 53' 22.4"N - 41° 07' 45.4"E

Batman'ın Koordinatlarının Ondalık Cinsinden Değeri

37.889554, 41.129281

UYARI: Koordinat değerleri Google Maps’ten il sınırlarının uç noktaları esas alınarak belirlenmiştir. Dakika ve saniye değerlerinde çok düşük miktarda farklılıklar olabilir.

 Reklamlar

Facebook

Üst