Bir Akarsuyun Denge Profiline Ulaşmasını Etkileyen Faktörler

Admin

Administrator
#1


Bir Akarsuyun Denge Profiline Ulaşmasını Etkileyen Faktörler

— Yer şekillerinin eğim ve engebesi
— Akarsuyun ağız ile kaynak kısmı arasındaki yükselti farkı
— Akarsuyun akımı
— Zeminin yapısı
 Reklamlar

Facebook

Reklamlar

Üst