Büyük Ölçekli ve Küçük Ölçekli Haritaların Özellikleri


#1

Büyük Ölçekli ve Küçük Ölçekli Haritaların Özellikleri

Haritalardaki küçültme oranına ölçek denir.

Kesir ölçeğin paydasındaki sayı küçüldükçe haritanın ölçeği büyür.

Örneğin; 1/100 000 ölçekli bir harita, 1/250 000 ölçekli bir haritaya göre daha büyük ölçeklidir. Çünkü küçültme oranı daha azdır. Bu nedenle ayrıntı fazladır.

Ölçeklerine göre haritalar üçe ayrılır.

1. Büyük ölçekli haritalar

Planlar ve topoğrafya haritaları bu grupta yer alır.

Planlar: Ölçeği 1/20.000 ‘den daha büyük olan haritalardır. En ayrıntılı haritalardır.

Topoğrafya haritaları: Ölçeği 1/20.000-1/200.000 arasında olan haritalardır. Yer şekillerini en ayrıntılı gösteren haritalardır.

2. Orta ölçekli haritalar: Ölçeği 1/200.000-1/500.000 arasındaki haritalardır.

3. Küçük ölçekli haritalar: Ölçeği 1/500.000 ‘den daha küçük ölçekli haritalardır. Bu haritalarda ülke, kıta gibi geniş alanlar gösterilir.

Harita ölçeğinin değişmesiyle ortaya çıkan durumlar aşağıda belirtilmiştir.

Büyük Ölçekli Haritalarda

• Küçültme oranı azdır.

• Ayrıntıları gösterme gücü fazladır.

• Dar alanları gösterirler.

• Kâğıt üzerinde geniş yer tutar.

• Hata oranı azdır.

• Ölçek paydasındaki sayı küçüktür.

• İzohipsler arası yükselti farkı azdır.

Küçük Ölçekli Haritalarda

• Küçültme oranı fazla

• Ayrıntıları gösterme gücü az

• Geniş alanları gösterirler.

• Kâğıt üzerinde az yer tutar.

• Hata oranı fazladır.

• Ölçek paydasındaki sayı büyüktür.

• İzohipsler arası yükselti farkı fazladır.
 Reklamlar

Facebook

Reklamlar

Üst