Cangıl (Cengel)


#1
Cangıl (Cengel)

Cengel (ya da Cangıl) , sıcak iklime sahip bölgelerde bulunan balta girmemiş ormanlar için kullanılan bir terimdir. Günümüzde yağmur ormanı terimi de cengel yerine kullanılmaktadır.
Dünya yüzeyinin yaklaşık %6'sı cangıl olarak sınıflandırılabilir.

Varlığı , ekosistemin devamı için hayati önem taşır. Sözcüğün esası Farsçada "susuz yer" anlamına gelen cangal dan gelmektedir.
 Reklamlar

Facebook

Üst