Dikey Yayıncılık Coğrafya 10 Sayfa 29 Etkinlik Çalışması


#1
Yukarıdaki haritada Dünya’nın belli başlı akarsuları numaralarla gösterilmiştir. Aşağıda parantez içerisinde verilen akarsu isimleri ile akarsuları temsil eden numaraları, atlaslarınızdan da yararlanarak eşleştiriniz.

[Amazon, Darling, Don, Fırat, Ganj, Huang Ho(Sarı Nehir), İndus, Kongo, Lena, Mackenzie (Makkenzi),
Mekong, Mississippi, Nijer, Nil, Obi, Parana, Tuna, Volga, Yangtze(Uzun Nehir), Yukon]

1. Yukon
2. Mackenzie (Makkenzi)
3. Mississippi
4. Amazon
5. Parana
6. Nijer
7. Kongo
8. Nil
9. Tuna
10. Don
11. Volga
12. Fırat
13. Obi
14. Lena
15. İndus
16. Ganj
17. Huang Ho (Sarı Nehir)
18. Yangtze (Uzun Nehir)
19. Mekong
20. Darling​
 Reklamlar

Facebook

Üst