Doğa ve İnsan Boşluk Doldurma Sorularının Cevapları


#1
1. ...Atmosfer..., ..litosfer.., .....hidrosfer.... ve ....biyosfer.. doğayı oluşturan dört temel ortamı meydana getirir.
2. Yeraltı zenginlikleri, dört temel ortamdan biri olan .....litosferde.... yer alır.
3. İnsanın karalar üzerindeki yaşayış ve dağılışını etkileyen en önemli faktörlerden biri de ...doğal çevre...dir.
4. ...Sıcaklık......, ......yağış......, ......rüzgar..... gibi olaylar atmosferde oluşur.
5. Yeryüzü şekillerini inceleyen bilim dalı .... jeomorfoloji...dir.
6. Coğrafyanın dallarından biri olan .......hidrografya... su küreyi inceler.
7. Coğrafyanın dallarından biri olan biyocoğrafya ..... canlılar.... küresini inceler.
8. Klimatoloji .....iklim ....bilimi demektir.
9. Coğrafyanın dallarından biri olan ...klimatoloji.... meteoroloji verilerinden faydalanır.
10. Biyocoğrafya ........botanik... ve .....zooloji... bilimlerinden yararlanan coğrafyanın bir dalıdır.
11. Jeoloji ve jeofizik bilimleri coğrafyanın dallarından biri olan ... jeomorfolojiye... yardımcı olur.
 Reklamlar

Facebook

Üst