Doğal Çevre Koşullarının İnsan Yaşamına Etkisi


#1

Doğal çevre koşullarının insan yaşamına etkisi hakkında örnekler:

Kutuplarda yaşayan insanların kalın giysiler giymesi

Kar yağışının ulaşımda akşamlara yol açması

Kurak alanlarda insanların evlerini kerpiçten yapması

Ekvatoral bölgede yaşayan insanların bütün yıl boyunca ince giysiler giymesi

Ekvatoral bölgede yaşayan insanların bütün yıl boyunca aynı besinleri tüketirken, orta kuşakta yaşayan insanların yıl boyunca farklı besinler tüketmesi

Kırsal kesimde yaşayan insanların evlerini Akdeniz'de taştan, Karadeniz'de ahşaptan,
İç Anadolu’da kerpiçten yapması.

Doğal çevre koşulları insanların karakterlerini de etkilemektedir. Örneğin soğuk bölgelerde yaşayan insanlar daha mücadeleci karaktere sahiptir.

Güneydoğu Asya’da yaşayan insanların temel besin kaynağının pirinç olması

Konut yapı malzemesi olarak kurak ve yarı kurak bölgelerde toprağın, yağışın fazla, ormanların gür olduğu yerlerde ise ağacın kullanılması

Akdeniz’de kıyı turizminin Karadeniz bölgesine göre daha fazla gelişmesi

Tropikal kuşakta insanların yüksek alanlara yerleşmesi

Orta kuşakta nüfus ve yerleşmelerin daha fazla olması

Sıcaklığın aşırı düşük ve aşırı yüksek olduğu yerlerde insan nüfusun az olması

Su kaynakları çevresinde ve verimli toprakların olduğu yerlerde yerleşmelerin çok olması

Volkanik alanların çevresinde nüfusun fazla olması

Yerşekillerinin engebeli olduğu yerlerde ulaşımın zorlaşmasından dolayı insanların bu alanlarda ulaşımı sağlamak için köprü, tünel viyadük yapması
 Reklamlar

Facebook

Reklamlar

Üst