Dünya'nın Eksen Eğikliği Fazla Olsaydı. Örneğin Eksen Eğikliği 30° Olsaydı!


#1
Dünya'nın Eksen Eğikliği Fazla Olsaydı. Örneğin Eksen Eğikliği 30° Olsaydı!

Dünya, güneşin karşısında eğik olarak durmaktadır.

Ekvator düzlemi ile ekliptik (yörünge düzlemi) arasında 23°27’ lık açı vardır. Buna eksen eğikliği denir.

Eksen eğikliği fazla olsaydı. Örneğin eksen eğikliği 30° olsaydı;

1. Dönenceler 30° Kuzey ve Güney enlemlerinden geçerlerdi

2. Kutup Daireleri 60° Kuzey ve Güney enlemlerinden geçerdi.

3. Ekvator ile ekliptik arasındaki açı 30° olurdu (Yani yer ekseni yörünge düzlemine 30° eğik olurdu).

4. Güneş ışınları 30° enlemleri arasına dik gelirdi. (Güneş ışınlarının dik geldiği alan genişlerdi)

5. Güneş ışınları 30° enlemlerine dik açılarla gelir. Türkiye’de bunun içinde olduğu için ülkemiz güneş ışınlarını dik açılarla alırdı.

6. Gece ve gündüz arasındaki süre farkı artardı.

7. Orta kuşak daralırdı.

8. Kutup kuşağı genişlerdi.

9. Tropikal (sıcak) kuşak genişlerdi.

10. Orta kuşak ve kutuplar yazın bugünkünden daha sıcak, kışın ise daha soğuk olurdu.

11. Ekvatoral kuşakta ortalama sıcaklık değerleri azalırdı.

12. Türkiye yazın daha sıcak kışın daha soğuk olurdu.

Dünyanın Eksen Eğikliği Olmasaydı Ne Olurdu?

Dünya'nın Eksen Eğikliği Az Olsaydı. Örneğin Eksen Eğikliği 15° Olsaydı!

Dünyanın Eksen Eğikliği ve Yıllık Hareketinin Sonuçları
 Facebook

Üst