Düzce’nin Coğrafi Koordinatları Nedir?


Admin

Administrator
#1
Düzce’nin Matematik Konumu
Düzce;
40° 37' 18.0"N
41° 06' 57.9"N Kuzey enlemleri

30° 48' 37.7"E
31° 51' 13.4"E Doğu boylamları arasında yer alır.

Düzce’nin Enlem ve Boylamı

40° 50' 19.5"N - 31° 09' 45.1"E

Düzce’nin Koordinatlarının Ondalık Cinsinden Değeri

40.838739, 31.162540

UYARI: Koordinat değerleri Google Maps’ten il sınırlarının uç noktaları esas alınarak belirlenmiştir. Dakika ve saniye değerlerinde çok düşük miktarda farklılıklar olabilir.

 Reklamlar

Facebook

Üst