Eküidistans

cografya

Active member
#1
Eküidistans : Birbirini takip eden iki izohips eğrisi arasındaki yükselti farkına denir. İzohipsler arasındaki yükselti farkını haritanın ölçeği belirler. Büyük ölçekli haritalarda yükselti farkı küçük iken, küçük ölçekli haritalarda fark büyüktür.
 

Reklam

Facebook

Üst