Eküidistans

cografya

Active member
#1
Eküidistans : Birbirini takip eden iki izohips eğrisi arasındaki yükselti farkına denir. İzohipsler arasındaki yükselti farkını haritanın ölçeği belirler. Büyük ölçekli haritalarda yükselti farkı küçük iken, küçük ölçekli haritalarda fark büyüktür.
 

Reklam