Fersa Yayınları Coğrafya 9 Sayfa 50-51 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları


#1
Fersa Yayınları Coğrafya 9 Sayfa 50-51 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Bir yerin boylamı o yerin hangi özelliğini etkiler?

Bir yerin boylamı o yerin; yerel saatini, bulunduğu saat dilimini, başlangıç meridyeni ile aralarındaki zaman farkını etkiler.

2. Paralellerin özellikleri nelerdir?

Başlangıç paraleli ekvatordur.

Her paralel dairesi 1 lik aralıklarla çizilmiştir. 90 tane kuzey yarım kürede 90 tane güney yarım kürede olmak üzere 180 tanedir.

90 paralelleri nokta halindedir.

Ekvatordan kutuplara giderken paralellerin dereceleri büyürken uzunlukları küçülür.

Pareleller her yerde meridyenleri dik açılarla keserler.

İki paralel arasındaki mesafe her yerde aynıdır. İki paraleller arasındaki kuş uçuşu uzaklık her yerde 111 km’dir.

Kuzey paraleli kuzeye gidildikçe, güney paraleli güneye gidildikçe artar.

3. Birden fazla ulusal saat ayarı kullanan ülkelerin özelliği nedir?

Bir ülkenin birden fala ulusal saat ayarı kullanabilmesi için o geçen meridyen sayısının fazla olması gerekir.

Bu ise o ülkenin doğu batı yönünde genişliğinin fazla olması ile mümkündür.

Bu nedenle birden fazla ulusal saat ayarı kullanan ülkelerin doğu batı yönünde genişliği fazladır.

4. Göreceli konumu oluşturan coğrafi unsurlar iklimi nasıl etkiler?

Göreceli konumu çevresindeki denizlere göre konumu, çevresindeki karalara konumu, yükseltisi ve yer şekilleri iklim koşullarını etkilemektedir.

5. Bir ülkede dört mevsimin belirgin olarak yaşanması o ülkenin hangi konumunun sonucudur?

Bir ülkede dört mevsimin belirgin olarak yaşanması o ülkenin mutlak konumunun sonucudur. Bu koşullar orta kuşakta yaşanır.


B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.

1. Paraleller, EKVATOR’A paralel olarak birer derece aralıklarla geçtiği kabul edilen çemberlerdir.

2. Aynı MERİDYEN üzerinde bulunan yerlerin yerel saatleri aynıdır.

3. Dünya’nın kendi ekseni arasındaki dönüş hızı bugünkünden fazla olsaydı iki meridyen arasındaki yerel saat farkı 4 dakikadan AZ olurdu.

4. Dünya’nın şeklinden dolayı paralellerin çevre uzunluğu Ekvator’dan kutuplara gidildikçe AZALIR.

5. Bir yerin Ekvator’a ve başlangıç meridyenine göre konumu, o yerin MUTLAK konumunu oluşturur.


C. Haritaya göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Türkiye I numaralı yerde bulunsaydı bu durum ülkemizin iklimini ve ekonomisini nasıl etkilerdi?

Türkiye orta kuşakta yer almaktadır. Bu nedenle ülkemizde dört mevsim yaşanmakta ve yetiştirilen tarım ürünleri çeşitlilik göstermektedir. Türkiye I numaralı yerde olsaydı bu durumda ülkemizde daha soğuk iklim koşulları yaşanırdı. Tarım ürünlerindeki çeşitlilik azalırdı. Bu durumdan ülkemiz ekonomisi olumsuz etkilenirdi.

2. Türkiye’de ulusal saatle 18.00’de yayımlanacak olan bir spor karşılaşması, haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisinde Türkiye’dekine daha yakın bir saatte izlenir?

Saat farkını ortaya çıkaran durum meridyen farkıdır. İki nokta arasındaki meridyen farkı arttıkça zaman farkı da artar. Türkiye ile arasında meridyen farkı en az olan yer Afrika kıtasında yer alan III numaralı yerdir. Bu nedenle 18.00’de yayımlanacak olan bir spor karşılaşmasını Türkiye’dekine daha yakın bir saatte Afrika kıtasında yer alan III numaralı yerde izlenir.

3. Kaç numaralı yerde 500 km doğuya gidilirse tarihi bir gün değiştirmek gerekir?

Asya kıtasının doğusunda yer alan numaralı III numaralı yerden 500 km doğuya gidilirse tarih değiştirme çizgisi geçileceği için tarihi bir gün değiştirmek gerekir.


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1.
I. Kışın Ankara’nın Sinop’tan soğuk olması
II. Antalya kıyılarında denize girilirken Bey Dağları’nda kar bulunması
III. Hakkâri’nin yerel saatinin İzmir’den ileri olması
IV. Hatay’daki gölge boylarının Sinop’tan kısa olması

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin göreceli konumunun sonucudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

CEVAP: A

2. Aşağıdakilerden hangisi mutlak konumun sonuçlarından değildir?

A) Kutuplara gidildikçe kalıcı kar sınırının deniz seviyesine yaklaşması
B) Iğdır’da Güneş’in Çanakkale’den önce doğması
C) Bulgaristan’da dört mevsimin belirgin olarak yaşanması
D) İspanya’daki aynı tür ürünün Almanya’dan erken olgunlaşması
E) Fransa’da kısa mesafelerde iklim özelliklerinin değişmesi

CEVAP: E

3. Ekvator’un 1887 km kuzeyinde olan bir yerin yerel saati başlangıç meridyenine göre 68 dakika ileridir.

Belirtilen yerin matematik konumu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) 28° doğu, 18° kuzey
B) 17° doğu, 17° kuzey
C) 15° doğu, 25° kuzey
D) 18° doğu, 18° kuzey
E) 28° doğu, 28° kuzey

CEVAP: B

4.
Haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisi üzerinde 200 km doğuya gidilirse yerel saat farkı daha fazla olur?


A) I
B ) II
C ) III
D ) IV
E ) V

CEVAP: B

5.
Başlangıç meridyeninde Güneş ufuk düzlemi üzerinde şekildeki gibi olduğu zaman, 45° doğu meridyeninin yerel saatini ulusal saat olarak kullanan ülkemizde ulusal saat kaçtır?


A) 06.00
B) 09.00
C) 12.00
D) 13.00
E) 15.00

CEVAP: E

6. Aşağıdaki illerden hangisinin yerel saati ile ulusal saat ayarımız arasındaki fark en azdır?

A) Antalya
B) Iğdır
C) Çanakkale
D) Sinop
E) Hatay

CEVAP: B
 


Reklamlar

Facebook

Üst