Geri Dönüşümü Olan Ambalaj Çeşitleri


#1
Geri Dönüşümü Olan Ambalaj Çeşitleri

geri-donusumu-olan-ambalajlar.jpg


Plastik Ambalajlar:

Plastikler petrolden elde edilir. Plastik ambalajların değişik türleri vardır. Başlıcaları, PET (Polietilentetraftalat), PVC (Polivinilklorür), PP (Polipropilen), PS (Polistren) ve PE (Polietilen)’dir.

Metal Ambajlar:

Metaller, yeryüzünü örten çeşitli minerallerin işlenmesi sonucunda üretilir. Evlerimizde gıda ve içecek ambalajında kullanılan iki tür metal ambalaj malzemesi vardır. Bunlar; teneke ve alüminyumdur. Günlük hayatımızda sık olarak kullandığımız yağ tenekeleri ve meşrubat kutuları metal ambalajlara örnektir.

Cam Ambalajlar:

Camın ham maddesi kumdur. Cam ambalajlar içine konulan ürünün görülebilmesi ve sağlıklı olması nedeni ile tercih edilen bir ambalaj çeşididir. Kullanılmış cam şişe ve kavanozlar geri dönüştürülerek tekrar cam şişe ve kavanoz üretiminde kullanılır. Yeni cam üretiminde geri dönüştürülmüş cam kullanılarak enerji tasarrufu sağlanır.

Kağıt ve Karton Ambalajlar:

Kağıt ve Kartın atıklarının geri dönüşümü ile enerji tasarrufu sağlanır. Kağıdın geri dönüştürülmesinin ormanlara büyük katkısı vardır. 1 ton kağıdın geri dönüştürülmesi ile 17 ağaç kurtarılmış olur.
 


Reklamlar

Facebook

Üst