Göç Veren Yerlerde Görülen Mekânsal Değişiklikler


#1
Göçün Mekansal Etkileri
Göç Veren Yerlerde Görülen Mekânsal Değişiklikler


• Nüfus azalır.
• Yatırımlar azalır.
• Okul, sağlık ocağı gibi yatırımlar verimsizleşir.
• Yollar ve diğer alt yapı unsurları bakımsızlaşır.
• Tarlalar ekilmez.
• Tarım ve hayvancılıktaki üretim kayıpları olur.
• Yeteri kadar öğrenci bulunmadığı için bazı köy okulları kapatılarak "taşımalı eğitime" geçilir.
• Bakımsızlaşan köy evleri zamanla yıkılır, köy yaşamı eski canlılığını kaybeder.
• Girişimci sayısı azalır.

Göç Alan Yerlerde Ortaya Çıkabilen Mekânsal Etkiler

• Nüfus artar.
• İş alanları artar ve çeşitlenir.
• Trafik sorunları artar.
• Hava kirliliği artar.
• Ses kirliliği artar.
• Çarpık, plansız kentleşme ve gecekondulaşma artar.
• Çeşitli demografik ihtiyaçların karşılanması güçleşir.
• Yerleşmeye uygun olmayan alanlarda yapılan konutlar sellerde can kaybının da olabileceği zararlara uğrar.
• Sanayi merkezleri yerleşim alanlarının içinde kalır.
• Kültürel çeşitlilik artar.
• Kıyılar ve ormanlık alanlar tahrip edilerek yapılaşmaya açılır.
 Reklamlar

Facebook

Üst