Gün Yayıncılık Coğrafya 9 Sayfa 52-53 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları


#1
A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Ekvator’dan kutuplara gidildikçe gölgeler neden uzar?

Dünya’nın geoit şeklinden dolayı Ekvator’dan kutuplara gidildikçe güneş ışınlarının düşme açısı küçülür. Buna bağlı olarak gölge boyları uzar.
2. Yerel saat farkları neden oluşur?
Dünya’nın ekseni etrafındaki (günlük) hareketinden dolayı oluşmaktadır.
3. Yerin ekseni yörünge düzlemine eğik olmasaydı hangi olgular bugünkünden farklı olurdu?
Güneş ışınları daima ekvatora dik açıyla gelirdi.
Mevsimler oluşmazdı.
Aydınlanma çizgisi daima kutuplardan geçerdi.
Gece gündüz süreleri eşit olurdu.
Güneşin doğuş batış yer ve saati değişmezdi.
Güneş ışınlarının öğle vakti gelme açıları değişmezdi.
Kutuplarda alaca karanlık yaşanırdı.
Dönenceler ve Kutup Daireleri ortadan kalkardı.
Yıllık sıcaklık farkı meydana gelmezdi.
Matematik İklim kuşakları ortadan kalkardı.
Bitki ve hayvan türleri azalırdı.
4. Gece ile gündüz arasındaki zaman farkı kutuplara doğru gidildikçe neden artar?
Eksen eğikliğinden dolayı gece ile gündüz arasındaki zaman farkı kutuplara doğru gidildikçe artar.
5. Dönencelerin yerlerini belirleyen etmen nedir?
Dünya’nın ekseninin 230 27 dakika eğik olması.
6. 21 Haziran ve 21 Aralık’ta gerçekleşen aydınlanma çemberinin hangi enlem ve paralellerden geçtiğini belirtiniz.
21 Haziran’da aydınlanma çemberi 66° 33′ kuzey kutup dairesine teğet geçer.
21 Aralık’ta aydınlanma çemberi 66° 33′ güney kutup dairesine teğet geçer.
7. 21 Mart ve 23 Eylül’de kuzey ve Güney Yarım Küre’lerde hangi mevsimlerin yaşandığını belirtiniz.
21 Mart’ta Kuzey Yarım Küre’de ilkbahar, Güney Yarım Küre’de sonbahar başlar.
23 Eylül’de Güney Yarım Küre’de ilkbahar, Kuzey Yarım Küre’de sonbahar başlar.
8. Matematik iklim kuşakları ile sıcaklık kuşaklarının sınırları neden çakışmaz.
Yer şekilleri, kara ve denizlerin dağılışı ve okyanus akıntıları gibi faktörlerin etkisiyle matematik iklim kuşakları ile sıcaklık kuşaklarının sınırları çakışmaz.

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.
1. Gece ve gündüzün birbirini izlemesinin nedeni
Dünya’nın ekseni etrafında dönmesidir.
2. Mevsimlerin oluşmasının nedeni Dünya’nın Güneş etrafında dolanması ve eksen eğikliğidir.
3. Ekvator’daki yerçekiminin kutuplardan az olmasının nedeni Dünya’nın geoit şeklidir.
4. Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmektedir.
5. Kuzey Yarım Küre’de
21 Aralık’tan sonra gündüzler uzamaya başlar.
6. Güneş ışınları
21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde Ekvator’a dik düşer.
7. 21 Aralık’ta
Güney kutup noktasına doğru gidildikçe gündüz süresi uzar.
8. Türkiye’de
21 Aralık’tan sonra gündüzler uzamaya başlar.

C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlarının karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.
1. Sürekli rüzgârların ve okyanus akıntılarının yönlerinde sapma olmasının nedeni Dünya’nın şeklidir. ( Y )
2. 21 Mart ve 23 Eylül’de her yerde gece ve gündüz eşitliği yaşanır. ( D )
3. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönüş hızı her yerde aynıdır. ( Y )
4. Dünya’nın ekseni, yörünge düzlemine eğik olmasaydı gece ve gündüz süresi değişmezdi. ( D )
5. Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüş hızı yıl boyunca aynıdır. ( Y )
6. Kuzey Kutup noktasındaki gündüz süresi Güney Kutup noktasından uzundur. ( Y )
7. 21 Haziran’da Kuzey Yarım Küre’de yaz başlar. ( D )
8. Günlük sıcaklık farkının oluşmasının nedeni Dünya’nın yıllık hareketidir. ( Y )

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
1. Gün içinde gölge boylarının ve sıcaklığın değişmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya ekseninin ekliptiğe eğik olması
B) Dünya’nın şeklinin geoit olması
C) Dünya’nın Güneş etrafında dolanması
D) Dünya’nın etrafında atmosferin bulunması
( E) Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi
2. 21 Mart tarihi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Gece gündüz süresi her yerde eşittir.
B) Güney Kutup noktasında gündüz başlangıcıdır.
C) Ekvator’da saat 12’de cisimlerin gölgesi yoktur.
D) Güney Yarım Küre’de sonbahar başlangıcıdır.
E) Bugünden sonra Kuzey Yarım Küre’de gündüzler 12 saati geçecektir.
3. Ekvator ile ekliptik çakışık olsaydı yeryüzündeki bazı olgular bugünkünden farklı oludu. Örneğin dört mevsim yaşanmaz, aynı anda her iki yarım kürede farklı mevsimler görülmezdi.
Ekvator’la ekliptiğin çakışık olması durumunda yaşanacak değişikliklerden biride aşağıdakilerden hangisi olurdu?
A) Günlük sıcaklık farkları oluşmazdı.
B) Mevsimlerin süreleri eşit olurdu.
C) Gece gündüz süreleri yıl boyunca eşit olurdu.
D) Yeryüzünde sıcaklık her yerde aynı olurdu.
E) Gece ve gündüz oluşmazdı.
4. Aşağıdakilerden hangisi Ekvator ile ekliptik arasındaki açıdan etkilenmez?
A) Yerel saat farklarının oluşması.
B) Aynı anda her iki yarım kürede farklı mevsimlerin yaşanması.
C) Gündüz süresinin uzayıp kısalması.
D) Sıcaklığın yıl boyunca değişmesi.
E) Aydınlanma dairesinin yıl boyunca yer değiştirmesi.
5. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki hareketinin sonuçlarından değildir?
A) Gece gündüzün birbirini izlemesi
B) Günlük sıcaklık farklarının oluşması
C) Yerel saat farklarının oluşması
D) Gece ve gündüz süresinin uzayıp kısalması
E) Rüzgâr ve okyanus akıntılarında sapmaların olması
6. Güneş ışınlarının düşme açısının kutuplara gidildikçe küçülmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A) Dünya’nın yörüngesinin elips şeklinde olmasının
B) Dünya eksenin ekliptiğe eğik olmasının
C) Dünya’nın şeklinin geoit olmasının
D) Güneş’in yaydığı enerji miktarının değişmesinin
E) Dünya’nın Güneş etrafında dönmesinin
7. Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızının az olduğu yerlerde tan ve grup süresi uzundur.
Buna göre tan ve grup süresinin aşağıdaki ülkelerin hangisinde daha uzun süre izlenmesi beklenir?
A) Brezilya’da
B) Avustralya’da
C) Mısır’da
D) İtalya’da
E) Norveç’te
8. Ekvator’la ekliptik arasında 230 27 dakikalık açıdan dolayı mevsimler meydana gelir.
Aşağıdakilerden hangisi aynı nedene bağlı olarak yaşanan durumlardan biri değildir?
A) Güneş ışınlarının yalnızca dönenceler arasına dik düşmesi
B) Gece ve gündüz süresinin uzayıp kısalması
C) Kutup dairesi içindeki yerlerde gece ve gündüz süresinin 24 saati geçmesi
D) Cisimlerin gölge boylarının gün içinde değişmesi
E) Aydınlanma çemberinin geçtiği yerlerin yıl boyunca değişmesi
 Reklamlar

Facebook

Üst