Hızlı Nüfus Artışının Olumlu ve Olumsuz Sonuçları


#1
Hızlı Nüfus Artışının Olumlu Sonuçları

• Üretim artar.
• Vergi gelirleri artar.
• Mal ve hizmetlere talep artar.
• Yeni sanayi kolları ortaya çıkar.
• İşçi ücretleri ucuzlar.
• İhracatta rekabet kolaylaşır.
• Ekonominin itici gücü olduğu için yeterli iş sahası varsa nüfus artışı üretimi arttırır ekonomiyi olumlu etkiler
• Savunma açısından ülkeye asker kaynağı oluşturur.
• Dünya ve bölgesel siyasi ve askeri konumlar üzerinde önemli ağırlık oluşturur.

Hızlı Nüfus Artışının Olumsuz Sonuçları

• Kalkınma hızı yavaşlar.
• Eğitim ve sağlık hizmetlerinde aksamlar olur.
• Altyapı hizmetleri yetersiz kalır.
• Tüketim artar.
• İhracat azalır, ithalat artar.
• Kişi başına düşen milli gelir azalır.
• İşsizlik artar
• GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) azalır.
• Köylerden şehirlere göç artar.
• Demografik yatırımlar artar. (Devlet tarafından nüfusa yapılan yatırımlar: yol su, elektrik, konut, hastane, okul, köprü gibi)
• Gelir dağılımındaki dengesizliği arttırır. ( Düşük gelirli ailelerde çocuk sayısı daha fazladır)
• Dengeli beslenmeyi zorlaştırır.
• İhracat azalır, ithalat artar.
• Bağımlı nüfus artar.
• Tüketici nüfus artar.
• Belediye hizmetleri zorlaşır.
• Şehirlerde gecekondulaşma ve çarpık kentleşme artar.
• Şehirlerde konut sıkıntısı ortaya çıkar
• Sosyal ve ekonomik sorunlar artar
• Doğal kaynakların tüketilme hızı artar.
• Artan nüfusu beslemek için toprağın aşırı kullanılması toprak erozyonunu hızlandırır.
• Şehirlerdeki aşırı nüfus yoğunluğu havayı, suyu ve toprağı kirleterek çevre kirliliğini artırır.
• Şehirlerde ulaşımda aksamalar meydana gelir.
• Hızlı nüfus artışı enflasyonun artmasına da neden olur. Her yıl artan nüfusa yapılan harcamalar bütçeye önemli bir yük getirmektedir.
 Reklamlar

Facebook

Üst