İç Anadolu Bölgesi'nin Genel Özellikleri


cografya

Active member
#1
İç Anadolu Bölgesi'nin Genel Özellikleri

Anadolu'nun orta kısmını teşkil eden coğrafî bölge. Kuzey Anadolu, Toros Dağları ve İçbatı Anadolu eşiği tarafından kuşatılmış yüksek düzlükler alanıdır. Birinci Türk Coğrafya Kongresine (1941) göre çizilen sınırları içinde yüzölçümü 151.275 km2dir. Türkiye'nin yüzde 19,5i kadar yer tutar. Doğu Anadolu bölgesinden sonra alan bakımından ikinci gelir. Türkiye nüfusunun % 15,5i kadarı bu bölgede
yaşar.

İç Anadolu bölgesi dört bölüme ayrılır:a) Kuzeydoğuda Yukarı Kızılırmak bölümü, b) Bunun batısında Orta Kızılırmak bölümü, c) Kuzey batıda Orta Sakarya bölümü, d) Güneyde Konya bölümü. İç Anadolu bölgesi içinde Nevşehir ve Kırşehirin tamâmı, Eskişehir, Ankara, Konya, Niğde, Kayseri, Yozgat ve Sivas il topraklarının çoğu, Çorum, Çankırı ve Afyon illerinin bir kısmı yer alır.

Yüzey Şekilleri
Güney Toroslar, kuzeyden Kuzey Anadolu dağları ile sınırlanan, doğudan Doğu Anadolu yücelerine doğru yükselen dağlarla çevrilidir. Bu bölgenin yüzey şekilleri daha silik ise de zemini çok yerde 1000 mden daha yüksektir.Yüksek dağlarından Kızıldağ 3025 m, Kösedağ 2815 m, Yıldızdağı 2552 m, Tecer Dağları ise 2596 mye kadar yükselirler. Ayrıca Erciyes Dağı 3916 m ve Hasan Dağı da 3286 mye ulaşır. Bölgenin en büyük bölümü Tuz Gölüdür. Sakarya ve Kızılırmak en önemli iki ırmağıdır. En büyük ovası da Konya Ovasıdır.

İklim
Kara (step) iklimi niteliğini gösterir. Kışlar genellikle sert ve uzun, yazlar çukur alanlarda gündüzleri sıcak, yayla sırtlarında serin geçer. Doğuya doğru gidildikçe kara iklimi kendini iyice gösterir.Yaz mevsimi az yağışlı olup, yağış maksimumu kış ve özellikle ilkbahara rastlar.

Bitki Örtüsü
Bölgenin büyük bölümünü meydana getiren düzlükler cılız otsu bitkilerin kapladığı bozkırlar hâlindedir. Türkiyede orman alanlarının en az yer tuttuğu bölgedir (% 5,8). Orman ancak dağ yamaçlarındadır. Akarsular boyunca söğüt ağaçları, yine sulak yerlerde kavak ağaçları bulunur.

Nüfus ve Yerleşme
İç Anadoluda km2 ye düşen nüfus yoğunluğu 37dir. Nüfusun önemli kısmı köylerde yaşar. Ankara, Kayseri, Konya, Eskişehir, Sivas ve Kırıkkale en kalabalık şehirlerindendir.

Ekonomi
İç Anadolu bölgesi ekonomik yönden gelişmekte olan bir bölgemizdir. Enerji üretimi yönünden oldukça zengindir. Hirfanlı ve Sarıyar hidroelektrik barajları bu üretimi üslenmektedirler. Ankara, Konya, Kayseri, Sivas, Eskişehir ve Kırıkkale endüstri merkezlerindendir. Eskişehirde lüle taşı üretimi, şeker fabrikası, uçak fabrikası, DDY motor fabrikası; Konyada mermercilik, Seydişehir Alüminyum Fabrikası; Kayseride şeker fabrikası; Divriğide demirçelik fabrikası; Kırıkkalede makina kimyâ ve silâh sanâyii mevcuttur.

Türkiyenin tahıl üretiminin büyük bir bölümü bu bölgemizdedir. Buğday, arpa ve yulaf başlıca tahıldır. Şekerpancarı üretimi de oldukça yaygındır. Sınırlı da olsa sebze ve meyve yetiştirilmektedir. Özellikle Sakarya ve Kızılırmak boyunca ekime elverişli geniş tarım alanları vardır. Hayvancılık köylülerin gelir kaynaklarının başında gelmektedir. Özellikle son yıllarda gelişen üretim sistemiyle küçük ve büyük baş hayvancılıkta ilerlemeler kaydedilmiştir.
 Reklamlar

Facebook

Üst