Iğdır'ın Coğrafi Koordinatları Nedir?


Admin

Administrator
#1
Iğdır'ın Matematik Konumu
Iğdır;
39° 39' 46.0"N
40° 07' 53.7"N Kuzey enlemleri

43° 17' 16.4"E
44° 49' 04.2"E Doğu boylamları arasında yer alır.

Iğdır'ın Enlem ve Boylamı

39° 55' 12.2"N - 44° 02' 37.0"E

Iğdır'ın Koordinatlarının Ondalık Cinsinden Değeri

39.920067, 44.043620

UYARI: Koordinat değerleri Google Maps’ten il sınırlarının uç noktaları esas alınarak belirlenmiştir. Dakika ve saniye değerlerinde çok düşük miktarda farklılıklar olabilir.

 Reklamlar

Facebook

Üst