İlk Nüfus Sayımları Konusunda Yapılan Çalışmaların Tarihsel Gelişimi


#1
Dünyadaki ilk nüfus sayımı ne zaman, kimler tarafından yapılmıştır?
Dünya’da ilk nüfus sayımları Çin’de (MÖ 3050), Sümerler’de, Mısır’da (MÖ 2750) yapılmıştır.

Romalılarda ilk nüfus sayımı M.Ö. 435 yılında yapılmıştır.

Dünyada ilk modern nüfus sayımı nerede yapılmıştır?
Modern sayımların başlaması, 1600’lü yıllarda İngiltere ve Fransa coğrafi keşifler sonucu elde ettikleri sömürgelerinde yaşayan nüfusu tespit etmek amacıyla yaptıkları sayımlardır.

Dünya’da ilk modern nüfus sayımı Kanada’da 1665 yılında yapılmıştır.

Periyodik nüfus sayımları ilk defa İskandinav ülkelerinden İsveç’te 1748 yılında, Norveç'te 1760 yılında ve Danimarka’da 1769’da yapılmıştır. İngiltere’de İse 1801’de, Rusya’da 1897 yılında yapılmıştır.

ABD’de ilk nüfus sayımı 1709’da yapılmış,1789’dan sonra 10 yılda bir sayım yapılması anayasal zorunluluk haline getirilmiştir.

Osmanlı'da ilk nüfus sayımı ne zaman yapılmıştır?
Osmanlı Devletinde ilk nüfus sayımını 1831 yılında II. Mahmut zamanında asker sayısını ve vergi yükümlülüklerini belirlemek amacıyla yapmıştır.

Çin’de ilk modern nüfus sayımı 1853 yılında yapılmıştır. İkinci nüfus sayımı ise 1982 yılında yapılmıştır.

Türkiye'de ilk nüfus sayımı ne zaman yapılmıştır?
Türkiye’deki ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapıldı.
 Reklamlar

Facebook

Üst