İzdüşüm Alanı ile Gerçek Alan Arasındaki Fark


#1

İzdüşüm Alanı ile Gerçek Alan Arasındaki Fark

izdüsüm-alan.jpg


İzdüşüm alanı, arazideki yükseklikler ve çukurluklar dikkate alınmadan, her yer düzlük kabul edilerek yapılan yüzölçümü hesaplamasıdır.

Gerçek alan hesaplaması ise yer şekilleri yani arazideki yükseklikler ve çukurluklar dikkate alınarak yapılır.

Bir yerin gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark fazla ise o yer engebeli ve dağlıktır.

Gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark az ise o yer, yer şekilleri bakımından sade bir yapıya sahiptir.

Ekvatordan kutuplara doğru izdüşüm alanı azalır. Çünkü ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe meridyenler arasındaki mesafe azalmaktadır.

Gerçek alan ile izdüşüm alanı arasındaki farkın en az olduğu bölge Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgesidir.

Gerçek alan ile izdüşüm alanı arasındaki farkın en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu bölgesidir.
 Reklamlar

Facebook

Reklamlar

Üst