İzohips Haritalarından Yararlanarak Hangi İşlemler Yapılabilir?


#1

İzohips Haritalarından Yararlanarak Hangi İşlemler Yapılabilir?

Deniz seviyesinden itibaren aynı yükseltiye sahip noktaları birleştirilmesi ile oluşturulan, kapalı eğrilere “izohips” denir.

İzohips haritalarından yararlanarak;

• Bir noktanın yükselti değeri,

• İki nokta arasındaki eğim değeri,

• Eğimin çok veya az olduğu yerler,

• Yeryüzü şekilleri,

• Dağların uzanış doğrultusu,

• İki nokta arasındaki yükselti farkı,

• Gerçek alan ile izdüşüm alan farkı,

• İki nokta arasındaki sıcaklık farkı,

• Akarsuların akış yönü,

• Akarsuyun hızlı ya da yavaş aktığı yerler,

• Ulaşımın kolay veya zor olduğu yerler,

• Yol yapım maliyetinin yüksek veya düşük olduğu yerler,

• Harita üzerindeki en yüksek veya en alçak nokta

bulunabilir.
 Reklamlar

Facebook

Reklamlar

Üst