Karaman'ın Coğrafi Koordinatları Nedir?


Admin

Administrator
#1
Karaman'ın Matematik Konumu
Karaman;
36° 26' 42.0"N
37° 34' 06.5"N Kuzey enlemleri

32° 27' 52.0"E
34° 16' 20.4"E Doğu boylamları arasında yer alır.

Karaman'ın Enlem ve Boylamı

37° 10' 52.2"N - 33° 13' 19.7"E

Karaman'ın Koordinatlarının Ondalık Cinsinden Değeri

37.181175, 33.222137

UYARI: Koordinat değerleri Google Maps’ten il sınırlarının uç noktaları esas alınarak belirlenmiştir. Dakika ve saniye değerlerinde çok düşük miktarda farklılıklar olabilir.

 Reklamlar

Facebook

Üst