Kars'ın Coğrafi Koordinatları Nedir?


Admin

Administrator
#1
Kars'ın Matematik Konumu
Kars;
39° 55' 45.0"N
41° 05' 40.9"N Kuzey enlemleri

42° 07' 50.9"E
43° 44' 59.3"E Doğu boylamları arasında yer alır.

Kars'ın Enlem ve Boylamı

40° 36' 05.1"N - 43° 05' 51.0"E

Kars'ın Koordinatlarının Ondalık Cinsinden Değeri

40.601419, 43.097489

UYARI: Koordinat değerleri Google Maps’ten il sınırlarının uç noktaları esas alınarak belirlenmiştir. Dakika ve saniye değerlerinde çok düşük miktarda farklılıklar olabilir.

 Reklamlar

Facebook

Üst