Karstik Şekillerin Oluşumunda Etkili Olan Faktörler


Admin

Administrator
#1

Karstik Şekillerin Oluşumunda Etkili Olan Faktörler

Kayaçların yapısal özelliği,
İklim,
Zaman,
Eğim,
Tektonik hareketler.
 Reklamlar

Facebook

Reklamlar

Üst