Karstik Şekillerin Oluşumunda Etkili Olan Faktörler

Admin

Administrator
#1
Karstik Şekillerin Oluşumunda Etkili Olan Faktörler

Kayaçların yapısal özelliği,
İklim,
Zaman,
Eğim,
Tektonik hareketler.
 

Facebook

Reklam

Üst