Kırıkkale'nin Coğrafi Koordinatları Nedir?


Admin

Administrator
#1
Kırıkkale'nin Matematik Konumu
Kırıkkale;
39° 25' 21.0"N
40° 20' 19.1"N Kuzey enlemleri

33° 11' 07.4"E
34° 12' 31.3"E Doğu boylamları arasında yer alır.

Kırıkkale'nin Enlem ve Boylamı

39° 50' 23.2"N - 33° 30' 32.0"E

Kırıkkale'nin Koordinatlarının Ondalık Cinsinden Değeri

39.839784, 33.508878

UYARI: Koordinat değerleri Google Maps’ten il sınırlarının uç noktaları esas alınarak belirlenmiştir. Dakika ve saniye değerlerinde çok düşük miktarda farklılıklar olabilir.

 Reklamlar

Facebook

Üst