Kocaeli'nin Coğrafi Koordinatları Nedir?


Admin

Administrator
#1
Kocaeli'nin Matematik Konumu
Kocaeli;
40° 31' 16.0"N
41° 12' 35.1"N Kuzey enlemleri

29° 20' 23.9"E
30° 22' 03.9"E Doğu boylamları arasında yer alır.

Kocaeli'nin Enlem ve Boylamı

40° 45' 55.7"N - 29° 56' 26.5"E

Kocaeli'nin Koordinatlarının Ondalık Cinsinden Değeri

40.765479, 29.940691

UYARI: Koordinat değerleri Google Maps’ten il sınırlarının uç noktaları esas alınarak belirlenmiştir. Dakika ve saniye değerlerinde çok düşük miktarda farklılıklar olabilir.

 Reklamlar

Facebook

Üst