Lider Yayıncılık Coğrafya 10 Sayfa 203-204 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları


#1
A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Türkiye’de fiziksel ve kimyasal ufalanmanın yaygın olduğu yerlerde hangi iklim özellikleri görülür?
Açıklayınız.
Fiziksel ufalanma;
Günlük sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde fiziksel ufalanma görülür. Türkiye'de fiziksel ufalanma daha çok iç bölgelerde görülür. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde fiziksel ufalanma fazladır.
Kimyasal ufalanma; Yağış ve nemliliğin fazla, sıcaklık ortalamalarının yüksek olduğu yerlerde görülür. Türkiye'de kimyasal ufalanma daha çok Karadeniz kıyılarında görülür.
2. Yıkanmış toprak kavramını açıklayarak bu tür toprakların hangi yöremizde yaygın olduğunu belirtiniz.
Yıkanmış toprak, yağışın fazla olduğu yerlerde toprağın üst kısmındaki besin maddelerinin, kireç ve tuzun sızma yoluyla toprağın alt katmanlarına taşınmasıdır. Yıkanmış topraklarda yıkanmaya bağlı olarak topraktaki tuz ve kireç oranı azalır. Türkiye'de yağışın fazla olduğu Karadeniz kıyılarında yıkanmış topraklar görülür.
3. Terra rossa topraklarının başlıca özellikleri nelerdir?
• Akdeniz iklim bölgesinde kalkerli araziler üzerinde oluşmuş topraklardır.
• Kireç bakımından zengin topraklardır. Bu nedenle verimlilik düşüktür.
• İçerisinde yer alan demir mineralinin oksitlenmesinden dolayı kırmızı renk almıştır.
4. Türkiye’deki ormanların daha çok iğne yapraklı ağaçlardan oluşmasının nedenlerini belirtiniz.
Türkiye'nin iklim koşullarından kaynaklanmaktadır. İğne yapraklı ağaçlar soğuğa ve kuraklığa dayanıklıdır. Bu nedenle Türkiye'deki ormanlar daha çok iğne yapraklı ağaçlardan oluşur.
5. Maki bitki topluluğunun genel özelliklerini belirtiniz.
• Akdeniz iklimin bitki örtüsüdür.
• Bodur ağaçlardan ve çalılardan oluşur.
• Yaprakları kalın, sert ve tüylüdür.
• Her mevsim yeşil kalır.
• Kuraklığa dayanıklı oldukları halde soğuğa karşı fazla dayanıklı değillerdir.
6. Türkiye’de dağ çayırları hangi yörelerde yaygındır?
Türkiye'de dağ çayırları Erzurum-Kars çevresindeki yüksek plato alanlarında, Kuzey Anadolu Dağları'nda, Toroslarda ve ülkemizin doğusunda yer alan yüksek dağlarda görülmektedir.
7. Türkiye’deki tektonik gölleri belirtiniz.
Tuz Gölü Sapanca Gölü
İznik Gölü Manyas Gölü
Burdur Gölü Eber Gölü
Akşehir Gölü Hazar Gölü
Uluabat Gölü Beyşehir Gölü
8. Türkiye’de ılıca ve kaplıcaların yaygın olmasının nedenleri nelerdir?
Türkiye'nin jeolojik yapısından dolayı, ülkemizde ılıca ve kaplıcalar yaygındır. Türkiye bugünkü jeomorfolojik görünümünü Mezozoik sonları ve Tersiyer başlarında aldığından ülkemizde kırık hatları fazladır. Bu nedenle Türkiye'de ılıca ve kaplıcalar yaygın olarak görülür.
B. Aşağıdaki cumlelerde verilen boşlukları uygun sözcuklerle tamamlayınız.
1. Alüvyal topraklara daha çok
kıyı ve iç bölgelerdeki ovalarda rastlanır.
2. Türkiye’de bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesinin nedeni
iklim çeşitliliğidir.
3. İç bölgelerin büyük bir kısmında bozkır bitki örtüsü yaygındır.
4. Makilere
Akdeniz, Ege, Marmara denizi kıyılarında rastlanır.
5. Garigler,
makilerin tahrip edildiği yerlerde görülür.
6. Türkiye’deki göllerin büyük bir kısmı
tektonik oluşumludur.
C. Aşağıdaki ifadelerden do.ru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.
1. Türkiye’nin büyük bir kısmında tundra toprakları yaygındır.
(Y)
2. Türkiye’de en yaygın olan bitki örtüsü makilerdir. (Y)
3. Meşe, gürgen, kayın, kestane, kavak, söğüt ve kızılağaç geniş yapraklı ağaçların başlıcalarıdır. (D)
4. Erçek, Çıldır, Nazik ve Balık gölleri heyelan set göllerinin başlıcalarıdır. (Y)
5. Durusu, Büyük Çekmece ve Küçük Çekmece gölleri kıyı set gölleridir. (D)
6. Dışarıya akışı olmayan göllerin tuz oranı fazladır. (D)
7. Türkiye’de toprağın bir kısmı, sanayide ham madde olarak kullanılır. (D)
Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
1.
B. Çernezyom
2. A. I ve II
3. E. Elazığ
4. C. Garig
5. A. Yağış rejiminin düzenli, yağış miktarının fazla olması
6. D. IV
7. E. I, II ve III
 


Reklamlar

Facebook

Üst