Litosfer, Atmosfer, Hidrosfer ve Biyosferde Meydana Gelen Olaylar


#1

Litosfer, Atmosfer, Hidrosfer ve Biyosferde Meydana Gelen Olaylar

Litosfer-Atmosfer-Hidrosfer-Biyosfer.jpg


Litosferde meydana gelen olaylar
• Kayaçların oluşumu
• Tabakaların oluşumu
• Yer şekillerinin oluşumu
• Epirojenez (kıta oluşumu)
• Orojenez (dağ oluşumu)
• Erozyon
• Heyelan
• Deprem
• Volkanizma
• Toprakların oluşumu


Atmosferde meydana gelen olaylar

• Genel hava dolaşımı
• Güneşlenme
• Bulutlanma
• Sıcaklık değişimi
• Nemlilik ve yağış
• Basınç değişimi
• Rüzgâr
• Şimşek
• Yıldırım


Hidrosferde meydana gelen olaylar

• Su dolaşımı
• Dalga ve akıntılar
• Deniz akıntısı
• Gelgit
• Tsunami
• Akarsuların ve seller
• Yeraltı sularının hareketi
• Kaynaklar
• Kar erimesi
• Suyun donması ve buharlaşması
• Buzul erimesi
• Çığ
• Aysberglerin hareketi ve erimesi


Biyosferde meydana gelen olaylar

• Canlıların doğması ve ölmesi
• İnsan faaliyetleri
• Bitki örtüsü
• Orman yangınları

doğal ortamlarda meydana gelen olaylardır.
 Reklamlar

Facebook

Reklamlar

Üst