Mega Yayıncılık Coğrafya 10 Sayfa 133 Etkinlik Çalışması


#1
Aşağıda kutu içinde verilen kelimeleri, 9. sınıf bilgileriniz ve Türkiye fiziki haritasından yararlanarak kavram haritasında boş bırakılan uygun yerlere yazınız.
plato
Uzun Yayla
Çatalca-Kocaeli
obruk
Ardahan
aşınım platoları
Taşeli
Cihanbeyli
lav platoları
karstik platolar


Türkiye’nin Platoları Kavram Haritası
 Reklamlar

Facebook

Üst