Mega Yayıncılık Coğrafya 10 Sayfa 146 Etkinlik Çalışması


#1
Aşağıdaki Türkiye indirgenmiş yıllık ortalama sıcaklık dağılışı haritasını inceleyerek cümlelerin noktalı yerlerini tamamlayınız.

1. En yüksek sıcaklıklar güney kıyılarımız ve Güneydoğu Anadolu’da görülür.
2. En yüksek sıcaklıklar
30 °C’u geçer.
3. En düşük sıcaklıklar
Kuzeydoğu Anadolu’da görülür.
4. En düşük sıcaklıklar
4 °C’un altına düşer.
5.
Kıyı dan iç kesimlere doğru sıcaklıklar azalır.
6. Batı dan doğuya doğru sıcaklıklar azalır.
7. Van’dan İzmir’e doğru sıcaklıkların yükselme nedeni karasallığın azalmasıdır.
8. Samsun ve Adana şehirleri arasında sıcaklık farkının nedeni
enlem farklılığıdır.
9. Haritada verilen sıcaklıklar arasındaki en büyük fark
26 °C’u bulur.
10. Hakkari’nin soğuk olmasının temel nedeni
karasallıktır.
11. Sıcaklık dağılışına bakıldığında ülkemizde sıcaklık dağılışını belirleyen en önemli faktörün
enlem olduğu sonucuna varılabilir.
12. Akdeniz kıyılarıyla Orta Anadolu arasında ortalama
18 °C sıcaklık farkı vardır.
13. Ege kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun doğusu arasında
22 °C sıcaklık farkı vardır.
 Reklamlar

Facebook

Üst