Mega Yayıncılık Coğrafya 10 Sayfa 147 Etkinlik Çalışması


#1
Türkiye Temmuz Ayı Ortalama Sıcaklık Dağılışı

Türkiye’deki temmuz ayı indirgenmiş ortalama sıcaklık haritasını inceleyerek elde ettiğiniz sonuçları ve bu sonuçları doğuran nedenleri aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

1. En sıcak yerler Güneydoğu Anadolu'da yer alır. Bunun nedeni; enlem, karasallık ve çöllerden gelen sıcak hava kütlelerinin etkisidir.
2. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne göre Akdeniz ve Ege daha serindir. Bunun nedeni denizselliktir.
3. En serin yerler Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Bunun nedeni; enlem ve karasallıktır.
4. Maksimum sıcaklık farkı 100'den fazladır.


Türkiye Ocak Ayı Ortalama Sıcaklık Dağılışı
Türkiye’deki ocak ayı indirgenmiş ortalama sıcaklık haritasını inceleyerek elde ettiğiniz sonuçları ve bu sonuçları doğuran nedenleri sınıfta tartışarak aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
Ocak ve temmuz ayları sıcaklık dağılışları arasında ne gibi farklılıklar vardır? Belirtiniz.

1. Akdeniz kıyıları; Ege, Marmara ve Karadeniz kıyılarından daha sıcaktır. Bunun nedeni; enlemdir.
2. Ege'den İç Anadolu ve Doğu Anadolu'ya doğru sıcaklıklar azalır. Bunun nedeni; denizden uzaklık ve karasallıktır.
3. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar Akdeniz'den düşüktür. Bunun nedeni; nem azlığı ve karasallıktır.
 Reklamlar

Facebook

Üst