Mega Yayıncılık Coğrafya 10 Sayfa 174 Etkinlik Çalışması


#1
Atlasınızdan, önceki sayfalardaki haritalardan ve eskiden öğrendiklerinizden yararlanarak;

1. Ülkemiz dışından doğarak sınırlarımız içinde denize dökülen,

Kaynağını Başka Ülkelerden Alan ve Türkiye'de Denize Dökülen Akarsular

Meriç : Kaynağını Bulgaristan'dan alır ve Ege Denizi'ne dökülür.
Asi: Kaynağını Suriye'den alır ve Akdeniz'e dökülür.

2. Ülkemizden doğarak sınırlarımız dışında denize dökülen akarsuların adlarını defterinize yazınız.

Kaynağını Türkiye'den Alan ve Sınırlarımız Dışında Denize Dökülen Akarsular

Çoruh : Gürcistan'dan Karadeniz'e
Fırat : Basra Körfezi'ne
Dicle : Basra Körfezi'ne
Aras : Hazar Denizi'ne
Kura : Hazar Denizi'ne
Arpaçay : Hazar Denizi'ne dökülür.
 Reklamlar

Facebook

Üst