Meke Gölü Kesit Çalışması


#1
Meke Gölü Kesit Çalışması

meke-golu-kesit calismasi.jpg


Meke maarı Pleyistosen’den itibaren iki evreli volkanik faaliyetle meydana gelmiştir.

Birinci evre yaklaşık 5 milyon yıl önce Karacadağ volkanizmasına bağlı olarak meydana gelen volkanik patlama ile genişçe bir krater oluşmuş ve zamanla bu krater sularla dolarak göl oluşmuştur. İkinci evre ise yaklaşık 8000 yıl önce maarın yaklaşık olarak ortasında meydana ikinci volkanik çıkışlarla proklastik malzemelerden oluşan ikinci koni oluşmuş ve böylece etrafı sularla kaplı koni nazar boncuğu görünümüne kavuşmuştur.

Kaynak : -Yokolan Nazar Boncuğumuz:
Meke Maar Gölü
Doç. Dr. Fetullah Arık Selçuk Üniv. Mühendislik Fak. Jeoloji Müh. Bölümü, Konya

Harita: Ferudun Akyıldız
 Facebook

Üst