Orman Kitabı


#1
Orman Kitabı

orman-kitabi.jpg


Türkiye’nin önemli kuş, bitki ve memeli türleri mi öğrenmek istiyorsunuz? Biyolojik çeşitlilik, orman ekosistemi ve korunan alanlar hakkında bilimsel araştırma mı yapıyorsunuz? WWF-Türkiye’nin yayımladığı Ormanın Kitabı biyolojik çeşitlilik, ekosistemler ve iklim değişikliği arasındaki karmaşık ilişkiyi örneklerle ortaya koyuyor.

Giriş ...................................................................................... 11
Ekoloji .................................................................................. 13
Ekosistem ............................................................................ 16
Her Ekosistemin Taşıma Kapasitesi Vardır........................ 18
Ekosistemlerin Doğası ........................................................ 20
Üreticiler............................................................................... 22
Tüketiciler ............................................................................ 22
Ayrıştırıcılar ......................................................................... 22
Element Döngüsü ............................................................... 24
Orman Ekosistemi .............................................................. 26
Dünya Ormanları ................................................................ 28
Biyolojik Çeşitlilik ............................................................... 30
Tür Çeşitliliği ....................................................................... 31
Genetik Çeşitlilik ................................................................ 32
Ekosistem Çeşitliliği ........................................................... 34
Biyolojik Çeşitlik Neden Önemli? ..................................... 34
Biyolojik Çeşitlik Tehdit Altında! ...................................... 36
Karasal Ekolojik Bölgeler ................................................... 38
İklim Değişikliği ................................................................. 42
Ekolojik Ayak İzi ................................................................. 44
Biyolojik Çeşitliliği Ölçme ve İzleme ................................ 46
Üç Senaryo .......................................................................... 48
Şemsiye Türler .................................................................... 54
Bayrak Türler ..................................................................... 54
Kilit Taşları .......................................................................... 55
Odak Türler .......................................................................... 55
............................................................................................. 56
Biyolojik Çeşitlilik Zengini Bir Ülke .................................... 57
Türkiye’de Biyolojik Çeşitliliği Neler Tehdit Ediyor? ........ 62
Türkiye Ormanları .............................................................. 66
Biyocoğrafi k Bölgelere Göre Ormanlar ............................. 67
Geniş Yapraklı Ormanlar.................................................... 68
İğne Yapraklı Ormanlar ...................................................... 69
Önemli Ağaç Türleri ........................................................... 72
Önemli Bitki Türleri ........................................................... 80
Önemli Mantar Türleri ....................................................... 82
Önemli Memeli Türleri ....................................................... 84
Önemli Kuş Türleri ............................................................. 88
Sıcak Noktalar..................................................................... 96
Amanos Dağları .................................................................. 98
Yenice Ormanları ................................................................ 99
Fırtına Vadisi .................................................................... 100
Karçal Dağları .................................................................... 101
İstanbul Ormanları ........................................................... 102
İbradı-Akseki Ormanları ................................................... 103
Datça-Bozburun Yarımadaları ......................................... 104
Fethiye Baba Dağı .............................................................. 105
Küre Dağları ...................................................................... 106
Ormancılık Faaliyetleri ..................................................... 108
Orman Amenajmanı ......................................................... 109
Muhafaza Ormanı ............................................................. 110
Milli Park .......................................................................... 110
Tabiat Parkı ....................................................................... 110
Tabiat Anıtı ........................................................................ 110
Tabiatı Koruma Alanı ....................................................... 110
Üretim Ormanı .................................................................. 110
Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ....................................... 110
Yaban Hayatı Koruma Sahası ........................................... 110
Yaban Hayatı Üretme İstasyonu ...................................... 110
Orman İçi Dinlenme Alanı ............................................... 110
Biyogenetik Rezerv Alanı ................................................... 111
Biyosfer Rezerv Alanı ......................................................... 111
Gen Koruma Ormanı ......................................................... 111
Gen Koruma ve Yönetim Alanı .......................................... 111
Tohum Meşceresi ............................................................... 111
Tohum Bahçesi .................................................................. 111
Araştırma Ormanı .............................................................. 111
Özel Çevre Koruma Bölgesi ............................................... 111
Odun Üretimi ..................................................................... 112
Orman Ekosistemi Açısından İyi Uygulamalar ................ 114
Doğal Yıkımlar .................................................................. 116
Ölü Ağaçlar ........................................................................ 118
Mağaralar ........................................................................... 122
Odun Dışı Orman Ürünleri ............................................... 124
............................................................................................ 126
Araştırma Yapmak ............................................................. 127
Bilimsel Araştırma Döngüsü ............................................. 128
Araştırmayı Planlamak...................................................... 130
Gözlem Yapmak ve Kayıt Tutmak ..................................... 134
Örnek Alan Belirlemek....................................................... 138
Flora Gözlem Formu.......................................................... 141
Haritalar............................................................................. 142
Yön Tayini........................................................................... 144
GPS..................................................................................... 144
Hat Boyunca Örnek Almak................................................. 146
Kuş Gözlem Formu............................................................. 148
İzler..................................................................................... 149
İşaretler............................................................................... 152
Fotokapan........................................................................... 154
Telemetri............................................................................. 155
Verilerin Analizi ve Rapor Yazma...................................... 156
Okuma Önerileri............................................................... 160
Sözlük.................................................................................. 162
Dizin.................................................................................... 168


Kaynak adresi: http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/wwf_ormanin_kitabi_web.pdf
 Reklamlar

Facebook

Üst