Osmaniye'nin Coğrafi Koordinatları Nedir?


Admin

Administrator
#1
Osmaniye'nin Matematik Konumu
Osmaniye;
36° 55' 00.5"N
37° 45' 16.6"N Kuzey enlemleri

35° 52' 35.5"E
36° 43' 26.4"E Doğu boylamları arasında yer alır.

Osmaniye'nin Enlem ve Boylamı

37° 04' 28.7"N - 36° 14' 47.1"E

Osmaniye'nin Koordinatlarının Ondalık Cinsinden Değeri

37.074651, 36.246403

UYARI: Koordinat değerleri Google Maps’ten il sınırlarının uç noktaları esas alınarak belirlenmiştir. Dakika ve saniye değerlerinde çok düşük miktarda farklılıklar olabilir.

 Reklamlar

Facebook

Üst