Plan, Harita ve Krokinin Ortak Özellikleri ve Farkları Nedir?


#1

Plan, Harita ve Krokinin Ortak Özellikleri ve Farkları Nedir?

Harita

Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün, kuşbakışı görünüşünün, belli bir ölçek dahilinde küçültülerek, bir düzlem üzerine aktarılmasıyla elde edilen çizime harita denir.

Planlar

Ölçeği 1/20.000 ‘den daha büyük olan haritalardır. En ayrıntılı haritalardır.

Kroki

Herhangi bir alan ya da cismin kuşbakışı görünüşünün kabataslak bir düzleme aktarılmasına kroki denir.


Plan, harita ve krokinin ortak özellikleri;

Hepsi de kuşbakışı görünüşü yansıtır.

Hepsi de bir düzlem üzerine çizilir.


Plan, harita ve kroki arasındaki fark

Krokinin, plan ve haritadan farkı krokinin ölçeksiz olarak çizilmesidir.

Plan –Harita

Benzer özellikleri: Kuş bakışı olarak çizilme ve ölçekli olmalarıdır.

Farkları: Ayrıntıları gösterme gücü ve kullanım alanları farklıdır.
 Reklamlar

Facebook

Reklamlar

Üst