Rüzgarın Hızı Neye Bağlıdır? Rüzgarın Hızı Nasıl Ölçülür?


Admin

Administrator
#1

Rüzgarın Hızı Neye Bağlıdır? Rüzgarın Hızı Nasıl Ölçülür?

Rüzgâr meydana getiren hava kütlesinin hareket hızına rüzgâr hızı denir. Bir rüzgânn hızı yüksek ve alçak basınç merkezleri arasındaki basınç farkına (basınç gradyanı) ve basınç merkezlerinin yakınlığına bağlıdır. Basınç farkı ne kadar çok ve mesafe ne kadar yakın olursa rüzgâr hızı artar. Basınç farkı ortadan kalkarsa rüzgâr da durur.

Rüzgânn hızı anemometre denilen aletle ölçülür. Rüzgâr hızı saniyede metre (m/sn) ya da saatte kilometre (km/saat) olarak ifade edilir. Rüzgânn hızını hiç bir alet olmaksızın, cisimlere yaptığı etkilere bakarak saptayabiliriz. Bunun için Bofor (Beaufort) ölçeği geliştirilmiştir. Bu ölçek 0'dan başlayarak 12. basamağa kadardır. Örneğin, çizelgenin 4. basamağındaki rüzgâr denizde köpüklenme yapar. Karada tozlan ve kâğıtları havalandırır, küçük dallan sallar. Bir rüzgânn hangi yönden ne kadar süreyle ve kaç kez estiğini ifade edebilmek için rüzgânn esme sıklığı (frekansı) kavramı kullanılır. Rüzgâr frekansı gün, ay ve yıl olarak tespit edilir. Elde edilen veriler bir rüzgâr gülü diyagramı ile gösterilir.
 Reklamlar

Facebook

Reklamlar

Üst