Sıcaklık - Enlem İlişkisine Ters Düşen Durumlara Dünya'dan ve Türkiye'den Örnekler


#1
Sıcaklık - Enlem İlişkisine Ters Düşen Durumlara Örnekler

Dünya’nın şekline bağlı olarak güneş ışınlarının yere düşme açısı Ekvatordan kutuplara gidildikçe küçülür.

Buna bağlı olarak sıcaklık değerleri de Ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır. Bu duruma enlem etkisi denir.

Ekvator’a yakın olan yerlerin sıcak olması gerekirken daha soğuk olması enleme ters düşen durumlardır.

Okyanus akıntıları, yükselti, bakı, denizellik, karasallık, nemlilik ve rüzgâr gibi faktörlerin etkisiyle enlem sıcaklık ilişkisine ters düşen durumlar ortaya çıkmaktadır.

Sıcaklık - Enlem İlişkisine Ters Düşen Durumlara Türkiye'den Örnekler;

• İç Anadolu bölgesinin yıllık sıcaklık ortalamasının Karadeniz bölgesinden düşük olması (Karasallık-denizellik)

• Kışın Samsun’un, Ankara’dan daha sıcak olması (Karasallık-denizellik)

• Ülkemizde batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklığın azalması (Yükselti ve karasallık)

• Van’ın İzmir’den soğuk olması (Yükselti ve karasallık)

Sıcaklık - Enlem İlişkisine Ters Düşen Durumlara Dünya'dan Örnekler;

• Kuzeybatı Avrupa kıyılarının Orta Avrupa kıyılarından daha sıcak olması (Gulf-stream sıcak okyanus akıntısının etkisi)

• En düşük sıcaklıkların Kutup Noktasında değil, kutba yakın karaların iç kesimlerinde görülmesi (Karasallık)

• Ekvatoral bölgede dağların yüksek kesimlerinde kalıcı karlara rastlanması (Yükselti)

• Dünya’da en yüksek sıcak değerlerinin dönenceler çevresinde ölçülmesi (Karasallık-nemlilik)


Enlemin Sıcaklık Üzerindeki Etkisine Örnekler
 Facebook

Üst