Toplu ve Dağınık Yerleşme Tiplerinin Oluşmasında Etkili Olan Faktörler


#1

Kır Yerleşmelerinin toplu ya da dağınık olmasını etkileyen faktörleri

1. Arazinin Şekli ve Tarım Alanı = Yer şekilleri( yükselti, eğim, engebe durumu, dağların uzanışı gibi),
2. İklim (Yağış özellikleri- miktarı ve rejimi, kuraklık),
3. Su kaynaklarının durumu,
4. Beşeri faktörler (Toprak verimi, uygulanan tarım yöntemleri, nüfus miktarı, mülkiyet durumu ve ekonomik faaliyetlerin şekli. Ayrıca emniyet tedbirleri köyleri toplu hale getirir.)
 Reklamlar

Facebook

Reklamlar

Üst