Toprak Kirliliğine Karşı Alınabilecek Tedbirler


#1

Toprak Kirliliğine Karşı Alınabilecek Tedbirler

• Tarım ilaçlarının toprağa zarar vermeyecek şekilde bilinçli olarak kullanılması,
• Gübre kullanımında bilinçli hareket edilmesi,
• Katı atıkların uygun alanlarda Mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmesi,
• Atık suların (özellikle tehlikeli maddeler içeren atık suların ) arıtılmadan toprağa verilmesinin önlenmesi,
• Toprak kirliliği konusunda toplumsal bilincin artırılması.
 Reklamlar

Facebook

Reklamlar

Üst