Troposfer


cografya

Active member
#1
Troposfer: Atmosferin yeryüzüne temas eden en alt atmosfer katmanıdır.

atmosferin-katlari.png

Troposferin özellikleri:

• Troposferin kalınlığı ekvatordan kutuplara doğru azalır. Troposferin ekvatorda kalınlığı 17-18 km, 45° enlemlerinde 12 km, kutuplarda ise 8-10 km’dir.
Sebebi:
- Sıcaklığın etkisiyle Ekvatorda havanın ısınarak yükselmesi, kutuplarda ise soğuyarak alçalmasıdır.
- Yerçekiminin kutuplarda daha fazla olmasıdır.
- Çizgisel hız ve savrulmanın Ekvatorda daha fazla olmasıdır.

• Atmosferde bulunan gazların %75 ‘i ve su buharının tamamı bu katmandadır.

• Yoğunluğu en fazla olan katmandır.

• Su buharı bu katmanda olduğu için iklim olayları bu katmanda görülür.

• Troposferde yükseldikçe her 200 m’de sıcaklık 10 azalır. Çünkü troposfer daha çok yerden yansıyan ışınlarla alttan itibaren ısınmaktadır.

• Bulutların bulunduğu tek katmandır.

• Yatay (rüzgârlar) ve dikey (ısınan havanın yükselmesi) hava hareketleri görülür.

• Yatay yönde de Ekvatordan kutuplara doğru sıcaklık azalır. Sebebi, dünyanın şeklinden dolayı güneş ışınlarının düşme açısının küçülmesidir.
 Reklamlar

Facebook

Üst