Troposferin Kalınlığı Ekvatordan Kutuplara Doğru Neden Azalır?


#1
Troposferin Kalınlığı Ekvatordan Kutuplara Doğru Neden Azalır?

troposfer-kalinligi.jpg


Troposfer, atmosferin yeryüzüne temas eden en alt atmosfer katmanıdır.

Troposferin kalınlığı ekvatordan kutuplara doğru azalır.

Troposferin ekvatorda kalınlığı 17-18 km, 45° enlemlerinde 12 km, kutuplarda ise 8-10 km’dir.

Bunun nedeni:

• Sıcaklığın etkisiyle Ekvatorda havanın ısınarak yükselmesi, kutuplarda ise soğuyarak alçalmasıdır.
• Yerçekiminin kutuplarda daha fazla olmasıdır.
• Çizgisel hız ve savrulmanın Ekvatorda daha fazla olmasıdır.
 Facebook

Üst