Troposferin Kalınlığı Ekvatordan Kutuplara Doğru Neden Azalır?


#1

Troposferin Kalınlığı Ekvatordan Kutuplara Doğru Neden Azalır?

Troposfer, atmosferin yeryüzüne temas eden en alt atmosfer katmanıdır.

Troposferin kalınlığı ekvatordan kutuplara doğru azalır.

Troposferin ekvatorda kalınlığı 17-18 km, 45° enlemlerinde 12 km, kutuplarda ise 8-10 km’dir.

Bunun nedeni:

• Sıcaklığın etkisiyle Ekvatorda havanın ısınarak yükselmesi, kutuplarda ise soğuyarak alçalmasıdır.
• Yerçekiminin kutuplarda daha fazla olmasıdır.
• Çizgisel hız ve savrulmanın Ekvatorda daha fazla olmasıdır.
 Reklamlar

Facebook

Reklamlar

Üst