Troposferin Kalınlığı Ekvatordan Kutuplara Doğru Neden Azalır?

#1
Troposferin Kalınlığı Ekvatordan Kutuplara Doğru Neden Azalır?

Troposfer, atmosferin yeryüzüne temas eden en alt atmosfer katmanıdır.
Troposferin kalınlığı ekvatordan kutuplara doğru azalır. Troposferin ekvatorda kalınlığı 17-18 km, 45° enlemlerinde 12 km, kutuplarda ise 8-10 km’dir. Bunun nedeni:

- Sıcaklığın etkisiyle Ekvatorda havanın ısınarak yükselmesi, kutuplarda ise soğuyarak alçalmasıdır.
- Yerçekiminin kutuplarda daha fazla olmasıdır.
- Çizgisel hız ve savrulmanın Ekvatorda daha fazla olmasıdır.
 

Facebook

Reklam

Üst