Türkiye'de Köy Altı Yerleşmelerinin Ortaya Çıkmasında Etkili Olan Faktörler


#1

Türkiye'de Köy Altı Yerleşmelerinin Ortaya Çıkmasında Etkili Olan Faktörler

1.
Kalabalık ailelerden kaçarak bağımsız yaşama isteği,
2. Aileler arasında çıkan anlaşmazlıklar,
3. Tarım arazilerinin yetersiz ve birbirinden uzakta
olması,
4. Hayvanlarına otlak ve barınak temini,
5. Devlete ait arazilerin özellikle orman alanlarının
toprak kazanmak amacıyla yerleşme yapılması.
 Reklamlar

Facebook

Reklamlar

Üst