Türkiye'de Köy Altı Yerleşmelerinin Ortaya Çıkmasında Etkili Olan Faktörler


#1
Türkiye'de Köy Altı Yerleşmelerinin Ortaya Çıkmasında Etkili Olan Faktörler

koy-alti-yerlesmeleri.jpg


İdari açıdan köye bağlı, bir veya birkaç evden oluşan, bir köyü oluşturamayacak kadar küçük olan toplu veya dağınık yerleşmelere köy altı yerleşmeleri denir.

KÖY ALTI YERLEŞMELERİNİN SINIFLANDIRILMASI

1- Devamlı Köy Altı Yerleşmeleri
> Mahalle
> Mezra
> Çiftlik
> Divan

2- Geçici Köy Altı Yerleşmeleri
> Yayla
> Kom
> Oba
> Dam
> Ağıl

Türkiye'de Köy Altı Yerleşmelerinin Ortaya Çıkmasında Etkili Olan Faktörler

1. Kalabalık ailelerden kaçarak bağımsız yaşama isteği,
2. Aileler arasında çıkan anlaşmazlıklar,
3. Tarım arazilerinin yetersiz ve birbirinden uzakta olması,
4. Hayvanlarına otlak ve barınak temini,
5. Devlete ait arazilerin özellikle orman alanlarının toprak kazanmak amacıyla yerleşme yapılması.
6. Ekonomik sıkıntılar
 Reklamlar

Facebook

Üst