Türkiye'nin Coğrafi Konumu


#1
KPSS Coğrafya -
Türkiye'nin Coğrafi Konumu


Herhangi bir noktanın dünya üzerinde ki yerine coğrafi konum denir.

Coğrafi konum ikiye ayrılır.

1. Matematik konum: Dünya üzerindeki herhangi bir yerin enlem ve boylam derecelerine belirlenen konumuna matematik konum denir. Buna göre Türkiye 36°-42° Kuzey paralelleri iile 26°-45° Doğu meridyenleri arasında yer almaktadır.

2. Özel konum: Dünya üzerindeki herhangi bir yerin kıtalara, okyanuslara, denizlere, önemli geçit ve boğazlara, ticaret ve suyollarına ve komşu ülkeleri gibi özelliklerine göre belirlenen konumuna özel konum denir.

Türkiye kuzey yarımkürededir. Türkiye toprakları Asya ve Avrupa kıtaları üzerinde yer almaktadır. Türkiye’nin gerçek alanı 814.578 km², izdüşüm alanı ise 780.576 km²’ dir. Aradaki fark ülkemizin yüksek ve engebeli olmasından kaynaklanır.

Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan bir köprü özelliğindeki Türkiye;
Asya’da Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan, İran, Irak, Suriye
Avrupa’da Yunanistan ve Bulgaristan ile sınır komşusudur.

Türkiye’nin deniz sınırlarının uzunluğu 8333 km, kara sınırları ise 2875 km'dir.

Türkiye’nin Sınır Uzunlukları (km)

Kara Sınırları Toplamı: 2.949
Bulgaristan: 269
Yunanistan: 203
Gürcistan: 276
Ermenistan: 328
Azerbaycan/Nahçivan: 18
İran: 560
Irak: 384
Suriye: 911

Deniz Sınırları Toplamı: 7.816
Karadeniz: 1.778
Marmara: 1.275
Ege ve Akdeniz: 4.763

Türkiye Sınırları Toplamı: 10.765
 Reklamlar

Facebook

Üst